Friday, December 09, 2016

Buruk Siku, Kesipuan dan KemaluanBuruk Sikut, Kesipuan dan Kemaluan

Sebelum "memberi", beringat-ingatlah dahulu. Jangan sampai terpaksa "ambil semula". Lebih baik jangan beri terus.

Kalau dahulu diumpamakan "Buruk Siku"!
Adakah sekarang boleh di-re-branding-kan "Buruk Kemaluan"?

*Rujuk Kamus Dewan Edisi Keempat (2005), DBP. Boleh download di sini.

**Dalam OSH NADAPOD Reg. 2004 Buruk Kemaluan diterjemahkan sebagai "emasculation"!

No comments: