Monday, March 31, 2008

Koleksi Joe Glover 3

Boleh anda cari perbezaan di antara kedua-dua gambar ini? Kereta dan lori itu tidak dikira.

No comments: